Kerneområdet Programmering (40 ECTS)


Indhold
Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende udvikler kompetence til effektivt og professionelt at kunne realisere it-systemer med relevante kvaliteter, ved anvendelse af moderne og tidssvarende programmeringsteknikker og værktøjer til softwarekonstruktion.

Læringsmål

Viden

Den studerende har viden om
 1. specifikation af abstrakte datatyper
 2. kriterier for programkvalitet
 3. abstraktionsmekanismer i moderne programmeringssprog
 4. integration mellem heterogene komponenter og platforme
Færdigheder

Den studerende kan
 1. specificere og konstruere algoritmer
 2. anvende programmeringssproget til realisering af algoritmer, design mønstre, abstrakte datatyper, datastrukturer, designmodeller og brugergrænseflader
 3. vurdere kvalitative og kvantitative egenskaber ved algoritmer og datastrukturer
 4. anvende et moderne integreret udviklingsværktøj, herunder versionsstyringssystem
 5. realisere modeller i et databasesystem og konstruere programmer, der benytter en databasegræn- seflade
 6. designe og konstruere programmer som samarbejdende processer/tråde
 7. udvikle applikationer baseret på en lagdelt softwarearkitektur
 8. anvende softwarekomponenter/biblioteker
 9. udfærdige dokumentation i forhold til gældende de-facto standarder i professionen
 10. anvende moderne teknikker og værktøjer til afvikling af test og kvalitetssikring
 11. anvende teknikker til konstruktion af programmer med flere samtidige brugere
 12. designe og konstruere programmer baseret på samarbejdende processer i en distribueret arkitektur
 13. konstruere programmer, der benytter tidssvarende netværksteknologier
 14. anvende designmønstre for distribuerede softwarearkitektur
 15. udvikle softwarekomponenter
 16. udvikle webapplikationer
   
Kompetencer

Den studerende kan
 1. indgå som en professionel programmør i udviklings-, integrations- og vedligeholdelsesprojekter
 2. tilegne sig nye færdigheder indenfor programmeringssprog, udviklingsværktøjer, programmerings- teknikker og programdesign