Obligatorisk uddannelseselement:
Teknologi
 
10 ECTS fra kerneområdet Teknologi

Læringsmål
Viden (teknologi)
Den studerende har viden om
 1. principper for design og realisering af distribuerede systemer
 2. fundamentale netværksbegreberFærdigheder (teknologi)
Den studerende kan
 1. inddrage relevante teknologiske aspekter i udviklingen af distribuerede systemer herunder:
  1. centrale sikkerhedsmæssige begreber og trusler
  2. anvendelse af virtualisering
  3. anvendelse af services og programmeringsgrænseflade til kommunikation
  4. anvendelse af udbredte applikationsprotokoller


Kompetencer (teknologi)
Den studerende kan
 1. reflektere over valg af infrastruktur i forbindelse med udvikling af distribuerede systemer