Obligatorisk uddannelseselement:
Systemudvikling
 
10 ECTS fra kerneområdet Systemudvikling.
 
Læringsmål
Viden (Systemudvikling)
Den studerende har viden om
 1. kvalitetskriteriers betydning for systemudviklingsprocessen og systemets endelige udformning
Færdigheder (Systemudvikling)
Den studerende kan
 1. situationsbestemt vælge en procesmodel og systemudviklingsmetode
 2. arbejde systematisk med et projekt under en valgt systemudviklingsmetode
 3. planlægge, vurdere og regulere et projekt
 4. dokumentere og formidle produkt og proces -herunder sikre sporbarhed
 5. udvælge og anvende hensigtsmæssige designmønstre og komponenter
 6. designe systemer, der er integreret med andre systemer

Kompetencer (Systemudvikling)
Den studerende kan
 1. situationsbestemt tilpasse en systemudviklingsmetode til et projekt
 2. indgå som kompetent deltager i et udviklingsprojekt
 3. tilegne sig nye procesmodeller og systemudviklingsmetoder
 4. reflektere over og tilpasse proces og metode i praksis