Obligatorisk uddannelseselement:
Programmering

10 ECTS fra kerneområdet Programmering
 
Læringsmål
Viden (programmering)
Den studerende har viden om
  1. integration mellem heterogene komponenter og platforme

 
Færdigheder (programmering)
Den studerende kan
  1. anvende teknikker til konstruktion af programmer med flere samtidige brugere
  2. designe og konstruere programmer baseret på samarbejdende processer i en distribueret arkitektur
  3. konstruere programmer, der benytter tidssvarende netværksteknologier
  4. anvende designmønstre for distribuerede softwarearkitektur
  5. udvikle softwarekomponenter
  6. udvikle webapplikationer

Kompetencer (programmering)
Den studerende kan
  1. indgå som en professionel programmør i integrationsprojekter
  2. tilegne sig nye færdigheder indenfor programmeringssprog, udviklingsværktøjer, programmerings- teknikker og programdesign