Obligatorisk uddannelseselement:
Virksomheden

10 ECTS fra kerneområdet Virksomheden
 
Læringsmål
Viden (virksomheden)
Den studerende har viden om
  1. hvordan it kan forbedre forretningsprocesser og udvikle forretningen
  2. gængse systemer i virksomheden herunder organisatoriske begreber
  3. rationalet for it-investeringer
  4. it-sikkerhed
Færdigheder (virksomheden)
Den studerende kan
1. analysere og modellere forretningsprocesser
2. deltage i projektarbejde
3. anvende innovative metoder med fokus på projektarbejde i praksisnære udviklingsprojekter
4. kommunikere og formidle både internt og eksternt
5. deltage i it-implementering og forandringsledelse
Kompetencer (virksomheden)
Den studerende kan
1. deltage i og se sammenhængen mellem design af forretningsprocesser og design af it-systemer
2. samarbejde med repræsentanter for brugerorganisationen og udviklingsorganisation på baggrund af forretningsforståelse
3. tilegne sig viden om ny teknologi i et forretningsmæssigt perspektiv