Obligatorisk uddannelseselement:
Teknologi 
 
5 ECTS fra kerneområdet Teknologi

Læringsmål
Viden (teknologi)
Den studerende har viden om
  1. faciliteter i og opbygning af tidssvarende operativsystemer
  2. faciliteter i og virkemåde af tidsvarende databasesystemer
  3. flerbrugerproblematikker
Færdigheder (teknologi)
Den studerende kan
  1. anvende mekanismer til synkronisering af processer og tråde
     
Kompetencer (teknologi)
Den studerende kan
  1. tilegne viden om nye operativsystemer og databasesystemer