Obligatorisk uddannelseselement:
Systemudvikling
 
15 ECTS fra kerneområdet Systemudvikling

Læringsmål
Viden (systemudvikling)
Den studerende har viden om
 1. eksperimenters betydning som del af eller supplement til systemudviklingsmetoden
 2. kvalitetskriteriers betydning for systemudviklingsprocessen og systemets endelige udformning
Færdigheder (systemudvikling)
Den studerende kan
 1. modellere og designe it-systemer
 2. anvende en hensigtsmæssig softwarearkitektur
 3. dokumentere og formidle produkt og proces – herunder sikre sporbarhed
 4. kvalitetssikre produkt og proces
 5. anvende hensigtsmæssige designmønstre
 6. inddrage brugere
 7. designe brugergrænseflader
   
Kompetencer (systemudvikling)
Den studerende kan
 1. indgå som kompetent deltager i et udviklingsprojekt
 2. reflektere over og tilpasse proces og metode i praksis