Obligatorisk uddannelseselement:
Programmering
 
30 ECTS fra kerneområdet Programmering

Læringsmål
Viden (programmering)
Den studerende har viden om
 1. specifikation af abstrakte datatyper
 2. kriterier for programkvalitet
 3. abstraktionsmekanismer i moderne programmeringssprog
 
Færdigheder (programmering)
Den studerende kan
 1. specificere og konstruere algoritmer
 2. anvende programmeringssproget til realisering af algoritmer, design mønstre, abstrakte datatyper, datastrukturer, designmodeller og brugergrænseflader
 3. anvende et moderne integreret udviklingsværktøj, herunder versionsstyringssystem
 4. realisere modeller i et databasesystem og konstruere programmer, der benytter en databasegræn- seflade
 5. designe og konstruere programmer som samarbejdende processer/tråde
 6. udvikle applikationer baseret på en lagdelt softwarearkitektur
 7. anvende softwarekomponenter/biblioteker
 8. udfærdige dokumentation i forhold til gældende de-facto standarder i professionen
 9. anvende moderne teknikker og værktøjer til afvikling af test og kvalitetssikring
 10. vurdere kvalitative og kvantitative egenskaber ved algoritmer og datastrukturer
Kompetencer (programmering)
Den studerende kan
 1. indgå som en professionel programmør i udviklings- og vedligeholdelsesprojekter
 2. tilegne sig nye færdigheder indenfor programmeringssprog, udviklingsværktøjer, programmerings- teknikker og programdesign