Obligatorisk uddannelseselement: 

Programmering, Systemudvikling, Teknologi og Virksomheden

Indhold

Dette første obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til at den studerende kvalificerer sig til 
  • effektivt og professionelt at kunne realisere it-systemer med grænseflader mod bruger og databaser, og at mestre fundamentale elementer i det datamatiske håndværk
  • at ny- og videreudvikle mindre databasebaserede systemer fra ide til kørende system, på et systematisk grundlag under anvendelse af en specifik tidssvarende metode og tilknyttede systemudviklingsværktøjer
  • at bidrage til valg og anvendelse af teknologi i forbindelse med systemudvikling og programmering af it-systemer, samt give den studerende et grundlæggende kendskab til teknologiske aspekter.
  • at inddrage relevante virksomhedsaspekter samt forretningsforståelse i forbindelse med systemudvikling, og arbejde i en systemudviklingsorganisation samt deltage i udvikling, videreudvikling og integration af it-systemer til forskellige typer af organisationer.
ECTS omfang
60 ECTS, heraf
  • 30 ECTS fra kerneområdet Programmering
  • 15 ECTS fra kerneområdet Systemudvikling
  • 5 ECTS fra kerneområdet Teknologi
  • 10 ECTS fra kerneområdet Virksomheden
 
Prøve
 
Det obligatoriske uddannelseselement afsluttes med en prøve (Førsteårsprøven)

Bedømmelse

Prøven bedømmes  efter 7-trinskalaen og har et omfang af 60 ECTS.

Læringsmål for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven. 

For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen.