INDKALDELS TIL GENERALFORSAMLING I SLOTSSØSTRENE – TIRSDAG D. 3. OKT. 2017

1. VALG AF DIRIGENT
2. BESTYRELSENS BERETNING OM DET FORLØBNE ÅR V/ FORMANDEN
3. AFLÆGGELSE AF REGNSKAB, UNDERSKREVET AF KASSERER OG REVISOR
4. RETTIDIGT INDKOMNE FORSLAG
5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
6. VALG AF 2 BESTYRELSESMEDLEMMER
7. VALG AF REVISOR
8. EVENTUELT


UNDER EVENTUELT KAN DER IKKE SÆTTES FORSLAG UNDER AFSTEMNING.

AFGØRELSER PÅ GENERALFORSAMLINGEN SKER VED SIMPEL MAJORITET.

FORSLAG DER AF MEDLEMMER ØNSKES BEHANDLET PÅ GENERALFORSAMLINGEN, SKAL VÆRE BESTYRELSEN/FORMANDEN IHÆNDE VIA BREV ELLER E– MAIL SENEST 14 DAGE FØR
GENERALFORSAMLINGEN
 
 
 
 
Slotssøstre er en "klub i klubben".
Vi er ca. 60 piger, der spiller hver tirsdag.
se mere her.

Vi du gerne være med i vores lille klub -
eller bare spørge om noget
kan du komme i kontakt med os
ved at klikke her.
Slotssøstre___f i n e r e___det___kan det altså ikke blive