her finder du: 
 
     årsplan
 
 2  hulspil:
     A  B  C  D 
     
      
 4  slagspil:
 
 5  brødre:
     navne m.m.
     billeder
 
 6  golfbil:
 
 
 8  kontakt:
     
 
    
 
      2018      
I 2018 tror vi, der bliver:
 
hulspil:
4 grupper med ca 18 i hver
 
stableford:
1 - 2 rækker for brødre der kun spiller stableford
2 - 3 rækker for brødre der også spiller hulspil
 
par 3 bane:
de styrer selv det hele, med kyndig hånd 
 
tilmelding:   klik her
 
 
 
 
Retningslinjer for prøveåret 2018:

1.
Slotsbrødrene er en klub i klubben, der optager mænd, der er fyldt eller fylder 60 år i det år de tilmelder sig. Ledelsen kan i specielle tilfælde dispensere fra alderskriteriet. Der er ingen begrænsning i deltagerantal. For at deltage skal man være medlem af Sæby Golfklub. Man kan godt være medlem af Slotsbrødrene, selv om man ikke deltager i den løbende turnering.
 
2.
Turneringen ledes af den nuværende styregruppe plus to nye medlemmer valgt på generalforsamlingen i 2017. De nye vælges for en toårig periode. Generalforsamlingen holdes i forbindelse med afslutningsfrokosten med en passende dagsorden. Deltagergebyret fastsættes af generalforsamlingen. Deltagergebyret skal være indbetalt inden turneringens start. For dette gebyr får deltagerne: Opstartskaffe – midtvejsfrokost – efterårsfrokost og afslutningsfrokost (sidste mandag i oktober). Herudover anvendes midler til præmier og evt. gaver.
Der kan i løbet af sæsonen arrangeres udflugt til andre klubber.
 
3
Spillet: Der afvikles en hulspilsturnering, en stablefordturnering og en slagspilsturnering .

Hulspilsturnering:
Turneringen er en turnering, hvor der spilles med handicap-udligning mellem spillerne (3/4). Turneringen er opdelt så spillerne er i grupper, der spiller 18 huller, 9 huller eller på par 3 banen. Hulspilsturneringen foregår i perioden marts til anden sidste mandag i oktober. Får en spiller af den ene eller anden grund forfald til den planlagte spilledag, er det hans pligt at give besked, så tidligt som muligt til modstanderen. Det skal her bemærkes, at det er tilladt at afvikle en match på en anden dag end den i planen foreskrevne (mandag). Kan der ved god vilje fra begge spilleres side ikke findes en alternativ spilledag, inden sidste spilledag, skal den spiller, der ikke kunne på den oprindelige dato, give matchen til modstanderen. Vinderen af en match tildeles 2 point, taberen 0 point – ender en match uafgjort tildeles begge spillere 1 point. Hvis to eller flere spillere ved turneringens afslutning har opnået samme pointtal, fordeles placeringerne efter: 1. Indbyrdes kamp. 2. ny match.
Spillerne afgør/bestemmer selv hvilket teested, kampen afgøres fra.

Stablefordturnering:
Turneringen er opdelt så spillerne er i grupper/rækker, der spiller 18 huller, 9 huller eller på par 3 banen. Stablefordturneringen foregår i perioden marts til vi går over til reduceret bane - dog slut anden sidste mandag i oktober. De 3-4 bedste resultater er tællende - for brødre der kun spiller stableford er det de 10 bedste. Deltager man i stablefordturneringen kan man ikke deltage i slagspilsturneringen.
Der spilles fra gul teested.

Slagspilsturnering (med loft):
Turneringen er opdelt så spillerne er i grupper/rækker, der spiller 18 huller. Slagspilturneringen foregår i perioden marts til vi går over til reduceret bane - dog slut anden sidste mandag i november. De 3-4 bedste resultater er tællende. Deltager man i slagspilturneringen kan man ikke deltage i stablefordturneringen.
Der spilles fra gul teested.
Højeste score på et hul (loft): 2*hullets par + tildelte slag
Der skal være ca. 12 deltagere, for at turneringen/gruppen laves.

(mesterskabsspillet og julespillet sættes på pause)
 
 
 
 
 
 
Jeg vil lige gøre opmærksom på -
at der kan spilles  SUPPEGOLF