Denne blog bruges til at byens nyheder, informationer, opdateringer m.m. og læserne kan eftefølgende kommentere disse indlæg.... Klik på indlægget du vil kommenterer - og skriv i kommentarfeltet! Så hold dig endelig ikke tilbage!
-
-

Ordinær Generalforsamling Nimtofte og Omegns Erhvervs Klub NOEK

16-02-2017 11:31
Ordinær Generalforsamling
Nimtofte og Omegns Erhvervs Klub NOEK
Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 hos Sensana på Ramtenvej

Dagsorden

Kl. 19.00 Velkomst ved formand Jeanette Birkballe, valg af dirigent,
referent og ordstyrer.
Orientering om Nimtofte og Omegns Erhvervs Klubs aktiviteter i det forgangne år og planer for 2017.
Kl. 19.30 Musikalsk underholdning og spisning – mad fra Møllebistroen i Auning
Kl. ca. 20.30 Pkt. 1 Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab ved kasserer Anette Okkerholm, kort info om underskudsdækning til Gasboxarrangementet i Kulturhuset
Pkt. 2. Valg af tillidsposter – alle er på valg.
Hvem lader sig opstille – afstemning - Formand – Næstformand – Kasserer - Intern revisor - Sekretær
og min. 3 menige bestyrelsesmedlemmer

Pkt 3. Hvad følger der med af ansvar, at vi har overtaget Handelstandsdelen fra den nu nedlagte Borgerforening.

Pkt. 4 Kortfattet referat fra øvrige klubber/foreninger og info om
Fællesspisning og Nordjysk Drone Service arrangementet i
Maj.

Pkt. 5 Eventuelt – punkter til eventuelt skal være formanden i hænde senest den 1. marts på noek8581@gmail.com eller

Husk 1 stemme pr medlemskab
Vel mødt


Ønskes af
Bestyrelsen af
Nimtofte og Omegns Erhvervs Klub

Kategori: Erhvervsklubben

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

:

CAPTCHA Image

Tak for god takt og tone!
@ Nimtofte Håndværker-, Handels- og Borgerforening  | info@nimtofte.dk