Velkommen til Future Business Management

FBM – den professionelle partner der rådgiver landbrugsvirksomheden og finansielle interessenter.

Fokus og dokumentation

I FBM arbejdes med professionelle værktøjer på såvel det faglige som det procesmæssige felt.

Afrapportering sker efter FBM’s kvalitets standard og altid med sigte på en gennemskuelighed, der sikrer fremtidigt fokus på de rigtige indsatser.
 

FBM’s formål

At være den professionelle partner, der 
tager teten og rådgiver ejere og finansielle partnere igennem den nødvendige proces for at den enkelte landbrugsvirksomhed kommer på ret kurs – set med både ejerens, bankens samt kreditforeningens øjne.

Vi medvirker til at undgå en tilfrossen økonomisk tilstand i landbruget med deraf følgende tab af store samfunds-
økonomiske og landbrugsmæssige værdier. 

Empatisk Samarbejdspartner

FBM bringer interessenter sammen om fremtidssikring og udvikling af bæredygtige landbrugsvirksomheder med størst muligt potentiale.

Gennem tæt dialog og konstruktiv sparring tilføres professionel forretningsforståelse, management support samt afrapportering, der sikrer fokus på de fornødne strategiske og operationelle indsatser.

Dermed åbnes op for landbrugs-virksomhedens fremtidige potentiale – alternativt sikres en effektiv afvikling af engagementet.

Derfor FBM ...

• Vi har et indgående kendskab til landbruget med forståelse for landmandens situation og udfordringer

• Vi har et indgående kendskab til rådgivningsbranchen indenfor landbrug og virksomhedsledelse

• Vi har et indgående kendskab til og et stor netværk i den finansielle sektor

Med FBM som partner sættes ny
standard for forretningsdrift og ledelse ”fra udvikling til udlevet adfærd”


FBM A/S · Kristiansvej 13
8660 Skanderborg 

Med FBM som lods styres virksomheden sikkert igennem ukendt farvandTelefon: 2171 7799

trs@fbm-as.dkFBM får enderne til at nå sammen gennem formidling af den til enhver tid mest rationelle og fremtidssikrede plan for et givent landbrug.