Välkommen till oss!

Församlingen - en gemenskap även för Dig

Vi är en liten pingstförsamling i norra Hälsingland, ca. 4 mil norr om Hudiksvall. Vi är 25 medlemmar. Första sön. i mån har vi gudstjänst kl 11. I regel gudstjänst 3:e söndagen  kl 11, med missionsoffer. Sista lördagen varje månad har vi en sångstund på Bergesta servicehus kl 11. Sista söndagen i månaden har vi "Hela Betania sjunger".
Varmt välkommen till Betania i Gnarp!
Stridh Rolf Stefan | 820 77 - SWE | rolf.stefan.stridh@hotmail.se