Alsingergildet får ny viceoldermand

2017-05-10 14:06
Ved Alsingergildets 142. ting, sat søndag den 7. maj 2017, ytrede Johannes Diederichsen ønske om at udtræde af gildet og samtidig stoppe som viceoldermand. Ønsket blev efterkommet og gildesøster Karin Jensen blev valgt som ny viceoldermand, en rolle der bl.a. indebærer den betroede opgave, at holde styr på gildebrødre og –søstres og ikke mindst bisiddernes tællepinde – et redskab, som anvendes til at holde styr på uddeling og indkassering af bøder.

Johannes vil dog ikke helt slippe kontakten med Alsingergildet, idet han fortsætter som konsulent indtil arbejdet bogen »Pejlemærker« er afsluttet.

Johannes har været medlem af Alsingergildet siden november 1986 og har været meget aktiv ved Alsingergildets udgivelser og arrangementer, hvilket fik oldermanden til at udtrykke glæde over, at Johannes vil fortsætte lidt endnu.

Johannes efterfølges af Karin Eriksen, Fjordvang ved Broballe, som bliver ny gildesøster.
 
 
Oldermand Herdis Thomsen overrækker en akvarel malet af Inger Dethlefsen til afgående
viceoldermand Johannes Diederichsen.
(c) Alsingergildet